PRESBITEREK BEIKTATÁSA

admin | 28.6.2021

 

Tegnap, 2021.július 27-én sor került a megválasztott presbiterek ünnepélyes eskütételére, valamint a leköszönő presbiterek szolgálatának méltatására.
Igehirdetéssel városunk és gyülekezetünk szülöttje, ifj. Bocskorás Bertalan, a kanadai Calgary Kálvin Magyar Református Egyház lelkipásztora szolgált. Ezúton is köszönjük a buzdító üzenetet!
A leköszönő, több választási cikluson át szolgáló gondnok és presbiterek számára - Molnár Sándornak, id. Kis Csáji Sándornak, Korcsmáros Bálintnak, Molnár Csabának, Bartók Istvánnak, Demeter Ferencnek, Ötvös Tivadarnak - a gyülekezet a tiszteletbeli gondnok, ill, presbiter címet adományozta.
A presbiteri szolgálatot folytatóknak, ill. kezdőknek - Komjáti Ottó gondnoknak, Arkai Lászlónak, Bartók Csabának, Bodnár Ottónak, Elek Tamásnak, ifj. Kis Csáji Sándornak, Kislaň Editnek, Kovács Zoltánnak, Kövér Editnek, Mártha Tamásnak, Nyíri Péternek, Pecze Bélának, Sedlák Péternek, Sirgely Andreának, Tamás Lászlónak és Vidriczkó Júliának - a Gal 6, 2 igéjével kértük Isten bölcsességét, vezetését és áldását: a szolgálathoz "Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét!"
Valamennyiüknek - a csak az elmúlt ciklusban szolgálóknak is (Balázs Csabának, Gross Arankának és Kirňák Zsuzsannának) - a gyülekezet a Megtartó ismeret könyvet ajándékozta.
SDG!

 

(Molnár Árpád)