Hálaadó istentisztelet

admin | 10.1.2020

A Szepsi Református Egyházközség 2020. január 19-én 14.00 órakor ünnepi hálaadó istentiszteleten ad hálát Istennek a 30 évvel ezelőtt adott szabadításáért az embertelen, ördögi zsarnokság alól, és az abban való és azt követő krisztusi helytállásért, az Abaúj-tornai egyházmegye református gyülekezeteinek, és az itt élő más felekezetű keresztyének és jóakaratú emberek szeretetszolgálatáért, amellyel erdélyi testvéreinket segítettük .
Igét hirdet Ft. Tőkés László püspök úr.
Az istentisztelet után sor kerül a kopjafa megkoszorúzására, valamint moderált beszélgetéssel egybekötött szeretetvendégségre.