PRESBITER- ÉS GONDNOKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS

admin | 4.9.2020

Szeptember 6-án, vasárnap 10.30 órai kezdettel gondnok- és presbiterválasztó közgyűlést tartunk a rövidített istentiszteletet követően.
Szavazati joga annak van, aki szerepel a 2020-as választók névjegyzékében (életvitelszerűen a szepsi gyülekezet tevékeny tagja, meg van keresztelve és konfirmált, befizette az egyházfenntartói járulékot).

Kérjük a Testvéreket, jöjjünk minél többen, és szavazzunk a következő hat év gyülekezeti vezetőire.

Pál írja: "A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs...: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak." (1Pt 5, 1-3) 

Molnár Árpád

Híreink
PRESBITER- ÉS GONDNOKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS
|
Készítette: refszepsi.sk
|
close